O stránke

Stránka Loveee inšpirácie publikuje najmä poviedky, príbehy, návody, zaujímavé tipy a iné texty s erotickým a sexuálnym zameraním. Nájdete tu poviedky o láske, romantike, erotike, sexe, ale aj o nevšedných či bizarných sexuálnych praktikách. Používanie tejto stránky je preto určené iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

Ak sa chcete s nami spojiť, napíšte nám na e-mailovú adresu: ahoj@loveee.sk.

Všetky zverejňované poviedky sú produktom fantázie. Akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami, miestami, alebo udalosťami je vecou náhody.

V niektorých poviedkach sa môžu vyskytovať prvky násilia, sexuálnych aktivít vykonávaných bez súhlasu dotknutých osôb, respektíve aktivít typu CNC (Consensual Non-Consent), kedy dotknutá osoba dáva vopred súhlas a následne zúčastnení predstierajú sex bez súhlasu. Násilné aktivity a situácie sú v poviedkach opisované len za účelom vykreslenia príbehu.

V prípade, ak sa rozhodnete napodobniť sexuálne praktiky zverejnené na tejto stránke v skutočnom živote, prihliadajte na vek a fyzické i mentálne schopnosti seba a osôb, s ktorými budete tieto aktivity vykonávať. Nevystavujte nebezpečiu ani seba ani iných. Nevykonávajte nelegálne praktiky. Riaďte sa vždy “zdravým rozumom”. Aktivity vykonávate iba s vopred vyžiadaným súhlasom. Sex bez súhlasu je vždy znásilnenie.

Nie znamená vždy NIE!

© Loveee.sk. Všetky práva vyhradené. Texty, fotografie, grafiky, videá, zvukové záznamy a ostatné prvky tejto webovej stránky podliehajú, pokiaľ nie je uvedené inak, zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Kopírovanie, rozmnožovanie, reprodukovanie, imitovanie, distribúcia, publikovanie, či iné používanie akýchkoľvek častí tejto internetovej stránky, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe, je možné iba na základe predchádzajúceho písomného povolenia – a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o šírenie za účelom zisku alebo voľný spôsobom.

Stránka Loveee.sk neručí žiadnym spôsobom za aktuálnosť, správnosť alebo úplnosť zverejnených informácií. Pokiaľ je na stránke uvedený odkaz na internetové stránky iných/tretích osôb, Loveee.sk nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.